Disclaimer voor orange-express.nl


Orange-express.nl hierna te noemen Orange-Express, verleent u hierbij toegang tot orange-express.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.


Orange-Express behoudt zichdaarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid


Orange-Express spant zich in om de inhoud van orange-express.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.


Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Orange-Express.


Specifiek voorprijzenen andere informatie over producten op orange-express.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Orange-Express.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Orange-Express.


Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Orange-Express, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.